Apopleksi

Apoplexi apoplexia cerebri slagtilfælde hjerneblødning.

Trombose i et hjernekar. (Kviksølvforgiftning).

En apopleksis tilstand er generelt, hvor et organ sætter ud af funktion. Som oftest er det hjernen. Du kunne mangle Vitamin B6, Vitamin B 15 (gennemblødning i hjernen).

Styrkelse af væv - lechitinbehandling -skade - Glutamin (aminosyre) afgifter for ammoniak.

Glutathion (aminosyre) stimulerer hjernen. Krommangel, Kobbermangel, Magnesiummangel.