Spasmer

Forhøjet Kobbertal, Aluminiumsforgiftning.

Du kunne mangle Vitamin B6, Kalcium, Magnesium (væsentlig årsag) tages sammen med Vitamin B6.