Vægttab

Kontakt ALTID din læge ved hurtigt unormalt vægttab.
Du kunne mangle Vitamin B1.