Geobiologi

Geobiologi (jordstråler og menneskeskabte ting, der stresser vores celler) -er læren om jordstråler og deres indflydelse på det menneskelige legeme.

Er du en af dem, der ikke kan ”komme om hjørnet” med almindelig ortodoks lægeordineret medicin eller en alternativ behandling, kan en af faktorerne være geopatisk belastning.
Du bliver så at sige "bagt" hver nat af at ligge på vandårer, Hartmann- eller Currygitterstråler.

De menneskeskabte ting som springmadrasser, dybfrysere, køleskabe, magnetlamper, Tv-skærme, elledninger og andet med elektromagnetisk stråling, hvis bølgelængder ligger i det område, som cellerne arbejder på, indgår i de faktorer, som påvirker det menneskelige legeme.
Med eet ord kalder vi ovennævnte: Stresszoner

Der én farbar løsning på dette: Du skal skal flytte sovested!

Vil du ikke flytte dig, skal pengene bruges et andet sted end i min klinik. Der er ingen chance for helbredelse, hvis ikke årsagerne fjernes.
Efter min erfaring er enaf dem, at din seng er placeret på en stresszone.

Jeg har i tidens løb indkøbt for mange 1000.- kr. afstrålingsgrej. De virker…….. kun på én måde: Tyngden af sælgerens pung bliver tungere og tungere. I uheldigste fald kan det faktisk skade.

Jeg er uddannet under den danske afd. af Forschungskreis für Geobiologi. 

En opmåling skal foregå på følgende måde:
1. En behandler, der kan teste (f.eks. en biopat med vegatest) tester patienten og noterer sig resultatet.
2. Geobiologen måler op - anbefaler andet sovested. Geobiologen noterer sig resultatet.
3. 4 uger efter at det nye sovested er taget i brug, tester behandleren om geobiologen har udført sit arbejde OK. Du må ikke længere være påvirket af stråling. Såfremt det ikke er tilfældet får geobiologen besked om at måle om én gang til - og blive ved indtil behandleren ikke længere kan måle geopatiske belastninger. Har behandleren og geobiologen de samme testresultater uafhængigt af hinanden er chancen for at de gør det rigtige stor – OG for at patienten kan reagere på en behandling. Jeg har skrevet yderligere om geobiologi her på hjemmesiden under "Hvad tester jeg".