Besked fra kroppen

Dit symptom er kroppens besked til dig om, at der er ubalance i din krop. Lyt til den!
Ved en behandling med kosttilskud, øreakupunktur eller e-Lybra kan dit behov for den af lægen ordinerede medicin falde. Det er alene lægen, der sammen med dig aftaler den fortsatte dosering eller det fortsatte behov. Vitaminer og mineraler kan ikke erstatte den behandling, du måtte være i. Men det kan være et nødvendigt supplement, som ofte er overset i den etablerede verden.

Du kan se en masse symptomer herunder listet op fra A til Å med den viden, man i dag har om evt. mangel på vitaminer og mineraler. Desuden er der ind imellem også andre små fif.

Der er ofte flere vitaminer eller mineraler nævnt ud for det enkelte symptom. Når jeg ud for det enkelte symptom skriver "Du kunne mangle" betyder det, at en test kan spare dig for mange penge. Køb dig ikke fattig i noget, du slet ikke har brug for!

e-Lybra systemet, som jeg arbejder med i min praksis, tager udgangspunkt i at alt er frekvenser og laver resonans på disse, hvis de er i ubalance. 
e-Lybraen vil kunne give et bud på, hvad du mangler af vitaminer og mineraler.