e-Lybra produkter

https://ascension-support-tools.com/ 

Om e-Lybra

Principper for e-Lybraens virkemåde:

Bioresonans terapi bygger på princippet om, at alt svinger med sin helt egen unikke frekvens.
Lys og lyd er bølger. Vi kender det fra radiobølger, mobiltelefoner, mikroovnen, EKG målinger, infrarød og UV lys.

Der er bølger = frekvenser over det hele.
Ved at arbejde med frekvenser, kan e-Lybra bioresonansudstyret scanne alle kroppens ubalancer og behandle kroppen med et skræddersyet program.

Albert Einstein får lige et afsnit her:

"Every thing is energy and that´s all there is to it.
Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics."
-Albert Einstein

Hvordan er denne terapi udviklet?

e-Lybra er udviklet i 1991 af englænderen Victor Sims, med henblik på at udvikle en behandlingsform, der bruger det bedste indenfor alternativ behandling og nyeste teknologi.
Victor Sims er tidligere softwareudvikler ved Microsoft, og med denne baggrund, har han udviklet programmet. I denne proces har Victor Sims haft tæt kontakt med læger, homøopater, specialister i kinesisk medicin, frekvens– og energimedicin samt andre alternative behandlere.

Hvordan arbejder e-Lybraen?

e-Lybraen scanner alle kropssystemer for ubalancer før der behandles og scanner igen efter endt behandling.
Den skræddersyr behandlingsprogram til dig og retter ubalancer op ved hjælp af frekvenser. 
Den kan sende en fjernbehandling til et lille vedhæng (en e-Pendant), som du bærer og låner af mig, i den tid du er i behandling.
e-Pendanten har indbygget en lille chip, som kan modtage frekvenserne fra e-Lybraen.

e-Lybraen stiller IKKE en lægelig diagnose.

Ved en behandling med e-Lybra kan dit behov for den af lægen ordinerede medicin falde. Det er alene lægen, der sammen med dig aftaler den fortsatte dosering eller det fortsatte behov.

Hvad er ubalancer?

Når kroppens energi påvirkes i en dårlig retning, ændres dens frekvenser. Svingningerne udebliver eller blokeres, og på sigt mærker vi det måske som dårligt humør, dårlig trivsel eller decideret sygdomssymptomer.
e-Lybra systemet er i stand til at opdage små energetiske forandringer i kroppen på et tidligt tidspunkt. Små og store ubalancer, som med tiden ville kunne føre til sygdom og smerter. Man kan forebygge sygdomme, smerter og udvikling af symptomer ved at afbalancere de energetiske forandringer så tidligt som muligt. En smerte, sygdom, eller et symptom starter med en energetisk forandring i energikredsløbet, som man ved hurtigt at give kroppen den rette frekvens kan stoppe, fjerne eller eliminere.  

Hvorfor bruge e-Lybra?

Hver dag udsættes vores krop og hele dets energisystem for påvirkninger, der forårsager ubalancer. Mange påvirkninger kan vores kropssystem selv slippe af med, men nogle bliver også siddende og bliver med tiden til dårlig trivsel, små irriterende symptomer og sygdom.
Sundhed og velvære opnås når ubalancerne rettes op. e-Lybra finder selv de ubalancer, der påvirker dit system mest og bringer ved hjælp af frekvenser balance i dit system igen.
Forebyggelse er bedre (og nemmere) end helbredelse. Den retter op i det bioenergetiske felt inden ubalancerne sætter sig til sygdom. Det er en behagelig og smertefri behandling, som tilmed giver den mest optimale afbalancering.

Hvordan foregår en e-Lybra behandling?

Du sidder behageligt på en stol med elektrodebånd om håndled og hæle og en krystalkæde om halsen.
Du skal kun have skoene af.

Antal behandlinger og bivirkninger.

Typisk 4-6 behandlinger over en 4-6 måneders periode. (1 behandling månedligt) Under og efter behandlingen kan der opstå forbigående træthed og stor tørst.
Der er i dag over 700 behandlere Verden over, der arbejder med e-Lybra systemet og som gennem en lukket Facebook gruppe deler erfaringer og problemstillinger med hinanden.
Allergiklinikken i Haderslev er med i denne gruppe.