Skadelige påvirknimger af din krop - stresszoner

Er du terapiresistens?

Løber du fra den ene behandler til den anden uden eller med kun kortvarig virkning? Så kan der være mange årsager.

Herunder vil du kunne læse om vandårer, jordstråler, radon og springmadrassers indvirkning på den menneskelige organisme.

Ved flytning af sovested kan dit behov for den af lægen ordinerede medicin falde.
(Din krop stresses ikke mere af et eller flere af nedenstående beskrivelser).

Det er alene lægen, der sammen med dig, aftaler den fortsatte dosering eller det fortsatte behov.

Stresszoner er en fælles betegnelse for de steder, der stresser vores celler. Stresszoner er typisk sovestedet, hvor man opholder sig på samme sted i 6-8 timer.

Og fælles for stresszonerne er at terapi – såvel den lægelige medicinske som de alternative behandlinger – kun har ingen eller kortvarig virkning.

Når jeg møder en ny klient, der som noget af det første siger: ”Jeg har prøvet alt! Du er min sidste redning!” så ved jeg, at der ligger ”en tegnestift” et eller andet sted, som jeg skal opdage og forsøge at fjerne.

En af årsagerne til terapiresistens kunne være et af de forhold, jeg beskriver herunder. Derfor indgår en test for disse forhold, som noget af det første, der sker i klinikken.

Viser testen, at du er belastet af oventstående, skal du have flyttet dit sovested. Er du af den overbevisning, at det er noget hokus pokus skilles vores veje, og du går ud af klinikken uden at betale. 

Jeg behandler ikke så længe, du er belastet eller har afstrålingsudstyr.

Jeg er uddannet Geobiolog under den tyske ”Vorschungskreis für Geobiologi”. Kendetegnet for denne organisation er, at de er imod alt afstrålingsudstyr, bl.a. fordi man ikke har tilstrækkeligt bevis for, om det holder.

For at undersøge om en person er belastet af strålingen tester jeg ved hjælp af e-Lybraen, om du er påvirket af jordstråler. Er du det, er næste trin en opmåling af dit sovested eller en anbefalet placering af sengen. Jeg laver en tegning i målestoksforholdet 1:20 eller 1:50 og giver vejledning til et egnet sovested. 4 uger efter at sovestedet er flyttet, skal du testes i klinikken igen. (gratis)
Har du stadig belastninger, måler jeg dit sovested op én gang til (gratis) Mens dette skrives, er der endnu ikke opfundet et apparat, der med sikkerhed og præcist kan kortlægge de naturskabte zoners placering. En uddannet geobiolog måler med en tysk udviklet Lecherantenne.

NATURSKABTE ZONER Mennesket har eksisteret gennem tusinder af år, og det har i høj grad tilpasset sig den stråling, som under normale forhold ikke stresser kroppens celler.

Vandårer Hvor der findes vandførende lag i undergrunden, k a n der forekomme smalle bælter i den elektromagnetiske stråling med sygdomsfremkaldende virkning. Det er ikke selve vandåren, der belaster men den elektromagnetiske stråling fra kanten af vandåren.

Kosmiske gitre. På grund af den elektriske spændingsforskel mellem jordoverfladen og ionosfæren (elektrisk ladet lag i ca. 100 kilometers højde), opstår der nogle rumgitteragtige strukturer i den elektromagnetiske stråling. Disse gitre k a n have sygdomsfremkaldende virkninger.
Disse gitre kaldes Hartmann gitret, hvor strålerne løber nord-syd / øst-vest samt Curry gitret, der løber 45 grader på Hartmann gitret. Fælles for vandårer og kosmiske gitre er, at den patogene (sygdomsfremkaldende) zone kun er ca. 10 cm bred, hvilket gør det nemmere at finde et egnet sovested.

Radon er en gasart som siver op gennem husene og kan være sygdomsfremkaldende. Radon er en gasart, der overalt i Danmark siver op fra undergrunden. Når den radioaktive luftart, der hverken kan ses eller lugtes, trænger ind i din bolig, vil du automatisk indånde den. Dermed udsættes særligt dine lunger for den radioaktive stråling. Det er bl.a. derfor, at radon formodes at være skyld i op til 300 årlige dødsfald. Radonforekomsten er forskellig fra landsdel til landsdel. Hvis du vil se Radonforekomster i dit område, kan du søge på nettet.
I dag bliver nye huse Radonsikret, når de bygges. Radon kan måles elektronisk – Søg selv ”Radonmålinger” på internettet.

MENNESKESKABTE ZONER I takt med den øgede teknologiske udvikling har vi skabt adskillige ændrede forhold i den elektromagnetiske stråling i vore omgivelser. Flere erfaringer og undersøgelser peger på, at højspændingsledninger, mobiltelefoner og elektriske apparater, som vi fylder vores hjem med k a n skabe stress i vores celler.

SPRINGMADRASSER Det er en forudsætning for helbredelse, at kroppen kan borttransportere affaldsstofferne. Når du sover, er lymfecellerne rigtigt meget på arbejde for at rense ud i kroppen. De er mange gange rundt i din krop for at gøre deres arbejde. For at kunne arbejde optimalt skal cellerne være polariserede. De skal så at sige ligge med nord og sydpol mod hinanden på deres vej rundt i kroppen. En menneskeskabt stressfaktor er springmadrassen. Dine celler vil ikke kunne arbejde optimalt med afgiftningen og borttransporteringen af affaldsstoffer fra din krop, hvilket over en årrække kan forårsage ophobninger i din krop. Gigt er et eksempel på en sygdom, hvor affaldsstofferne ikke er blevet borttransporteret gennem en årrække.

Prøv selv med et kompas at tjekke din madras! Kompasnålen må ikke flytte sig, når du fører kompasset hen over madrassen!

Afstrålingsudstyr Lad være med at bruge pengene på at købe afstrålingsgrej. Der er ingen dokumenteret holdbar og langvarig virkning. Virkningen ses mest på vægten af den veltalende sælgers tegnebog. Jeg har gennem årene indkøbt afstrålingsgrej og afprøvet lige fra Rosakvarts, blyplader, underlag af jute, kobbertråd rundt omkring huset, madrasser med tekniske specifikationer, så man ikke kan lade være med at tro på dem. Også plastikdåser med et hemmeligt indhold, ”som holder op med at virke, hvis man lukker den op” er eksempel på herligheder, som kan købes fra 700.- kroner og op til flere tusinde.
Den kønneste af alt det, der ikke har dokumenteret effekt på jordstråler, er absolut Rosakvartsen. Så hav blot den liggende ved din seng.

DET der VIRKER Der er èn sikker vej til at blive fri for stråler: Sovestedet skal flyttes – ofte kun 40 – 60 cm. Af de hundrede af opmålinger, jeg har foretaget, har jeg kun kasseret 2 soveværelser. Et af dem var et meget lille soveværelse med en dobbeltseng, hvor al belastningen var i konens side. (Det var også hende, der havde opsøgt mig for behandling).
Da manden – med korslagte arme stod og iagttog min opmåling – bekendtgjorde han, at han ikke troede på sådan noget hokus-pokus. Det løste naturligvis på stedet mit problem, så jeg foreslog ham, at de byttede sengeplads. 1 uge efter blev jeg anmodet om at foretage en opmåling af et af de andre værelser i huset. (Kong Salomon har ikke levet forgæves!)