Muskler

Muskelsmerter (vekslende).
Du kunne mangle Vitamin B1, Vitamin B15, Vitamin E.

Muskelsvaghed.
Du kunne mangle Biotin, Calcium, Vitamin B5, Vitamin B15, Fosfor.