Forstoppelse

Fluorforgiftning.

Du kunne mangle Vitamin B1, Vitamin B5, Vitamin B10, Vitamin 12.